Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Pracowni Anatomo-Histopatologicznej

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Pracowni Anatomo –  Histopatologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc. Znak postępowania A.ZP-24-4/18

 Zaproszenie do składania ofert 28-02-2018
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 28-02-2018
 Odpowiedź na pytania  06-03-2018
 Modyfikacja Zaproszenia do składania ofert  06-03-2018
 Zmodyfikowane załączniki nr 1 i 4 w wersji edytowalnej  06-03-2018
 Informacja o wyborze oferty pakiet nr 1-8 i 11  22-03-2018
Unieważnienie pakiet nr 9 i 10  22-03-2018

 

Print Friendly, PDF & Email

Dzierżawa 2 analizatorów z dostawą odczynników

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa dwóch analizatorów parametrów krytycznych typu kasetowego wraz z odczynnikami i innymi materiałami eksploatacyjnymi ( płyny kalibracyjne, pojemniki na odpady, odczynniki do kontroli jakości, elektrody pomiarowe i referencyjne, wymienialne elementy układu pomiarowego – dreny, łączniki, porty) do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów krytycznych pacjenta , w ilości 13 500 rocznie. Znak postępowania A.ZP.24-1/18

Zaproszenie do składania ofert 2018-01-18
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2018-01-18
 Odpowiedź na pytania  2018-01-22
 Modyfikacja zaproszenia do składania ofert  2018-01-23
 Informacja o wyborze oferty  2018-01-26
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa stacji centralnego nadzoru

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej stacji centralnego nadzoru, rok produkcji 2017, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem.Znak postępowania: A.ZP-24-22/17

Zaproszenie do składania ofert                                            16-10-2017

Załączniki w wersji edytowalnej                                         16-10-2017

Pytania i odpowiedzi                                                               19-10-2017

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego          20-10-2017

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa kapnografu do monitorowania przezskórnego pCO2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego kapnografu do monitorowania przezskórnego pCO2, rok produkcji 2017, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-24-18/17

Zaproszenie do składania ofert                                    16-10-2017

załączniki w wersji edytowalnej                                  16-10-2017

Pytania i odpowiedzi                                                      19-10-2017

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej       20-10-2017

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa łóżek wielofunkcyjnych sterowanych elektrycznie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych łóżek wielofunkcyjnych sterowanych elektrycznie, z wyposażeniem, szafką i stolikiem, w ilości 4 sztuki, rok produkcji 2017, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem.Znak postępowania: A.ZP-24-17/17

Zaproszenie do składania ofert                                   16-10-2017

załączniki w wersji edytowalnej                                 16-10-2017

Pytania i odpowiedzi                                                      18-10-2017

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej       20-10-2017

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa 4 kardiomonitorów z rejestracją EKG

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 szt. fabrycznie nowych (rok produkcji 2017) kardiomonitorów z: rejestracją EKG trzyodprowadzeniową, saturacją krwi za pomocą pulsoksymetru, z pomiarem ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną, liczbą oddechów, monitorowaniem temperatury, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia. Znak postępowania A.ZP.24.19/17

Zaproszenie do składania ofert 16-10-2017
Załączniki nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 16-10-2017
 Odpowiedź na pytania  19-10-2017
Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego  20-10-2017

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa respiratorów przeznaczonych do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych aparatów (respiratorów) przeznaczonych do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej z zestawem obwodów filtrów i masek, w ilości 4 sztuki, rok produkcji 2017, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem.Znak postępowania: A.ZP-24-16/17

Zaproszenie do składania ofert                                 16-10-2017

załączniki w wersji edytowalnej                                 16-10-2017

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej     20-10-2017

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa 2 aparatów do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. fabrycznie nowych (rok produkcji 2017) aparatów do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu, umożliwiających monitorowanie następujących parametrów: przepływ powietrza, chrapanie, pozycja ciała spO2, HR, wysiłek oddechowy (2 szt.), rok produkcji 2017 na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzeń.Znak postępowania A.ZP.24-20/17.

Zaproszenie do składania ofert 16-10-2017
Załączniki nr 1 i 2 wersja edytowalna 16-10-2017
 Odpowiedź na pytania  18-10-2017
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  20-10-2017

 

Print Friendly, PDF & Email